, Gérard Leser

Worum nitt a güater Witz?

Der bekannte Geschichtenerzähler (und Mitglied der Elsass-Freunde-Basel) Gérard Leser hat uns eine kleine Auswahl von Witzen aus dem Elsass zusammengestellt. Bekanntlich ist der Humor des Elsass oft beissend, doch...lesen Sie selber:

O Jerùm, wàs ìsch dàss fìr a Walt               

Sither d'Walt ùff dr Walt ìsch               

Hàw i nà kä Walt gsah               

Wia di Walt wo ùff dara Walt ìsch   

 

Schàng, steh ùff di Sonn schiint schon làng Schàng!       

 

A dìcker Schadel 

Dr  Schorschala vo Matzeràl, wìll Metzjer wara. Ar geht ìn d'Lehr ùff Mìnschter, ùn nìhmt jeder Dàj s Velo. Nùmma, ar merkt's gschwìnd, dia àrma Tiarer schachta, dàs àlla Blüat, dàs ìsch nix fìr ìhna; Am Owa sàjt em dr Meischter, Schorschala morn tüasch dü dine erschter Ochs schlàja. Oh je, dr Schorschala verbrìngt a schlachti Nàcht, ar kùmmt einfàch nìtt àn's schloofa.
Am àndera Morja kommt'r in dr Hof vo dr Metzig, dr Meischter steht do, nawa ma scheena grossa Ochs. Am Boda lejt a schwarer Hàmmer. Ùn dr Meischter sàjt: so, Schorschala, jetz nìhmsch dü dar Hàmmer, ùn schlàjsch ìm Ochs so stàrik dàss mìjlig ùff die Stìrn.  Ich heb na a da Härner.
Dr Schorschla nìhmt dr Hàmmer; màcht die Auiga züa, ùn schlàjt mìt voller Wùcht ùff dr Ochs. Wo n'r die Auiga wìeder ùffmàcht, lüaja na dr Meischter ùn dr Ochs à.  Dr Ochs steht immer nà do, gànz ùn lowandig. Ar versteht nìtt wàs pàssiart ìsch. Deno sàjt dr Meischter: "s nachschta Mol schlàjsch ùff dr Ochs"!

 

S Tìschgabat 

Dr Herr Pfàrrer frojt wahrend dem Catechismus: "wer bi eich tüat àm Tìsch batta, wenn's àn's Assa geht?"  Do lìpfa verschiedeni Kìnder dr Fìnger, ùn ìwereimol lìpft dr Schangala àui dr Fìnger wàs dr Herr Pfàrrer iwerràscht, denn gawehnlig blibt dr Schangala stìill ùn schlooft hàlwer.. " Ja wer tüat bi eich àm Tìsch bata?". " Herr Pfàrrer, dàs ìsch dr Pàpa!" "Ùn wàs tüat ar batta?" "Aeh, wenn die Màma s Assa ùff dr Tìsch stellt , schlàjt dr Pàpa die Hand zamma, lüajt geja dr Hìmmel ùn sàjt:
O du liawer Gott ìm Hìmmel, ìsch dàss wieder a Frasseréi!"

 

Abkràtza 

Dr Herr Meyer hàt sini Gschwie zùm Assa igalàda. Àm  Tìsch sitzt àui dr klein Jean-Pierre. Zùm Dessert gìbts Aepfelwahja. As ìsch a bitzi àgabrennt; drùm nìhmt die Tànta s Masser ùn schàbt à ihrem Stìckla s Brüna àb.
Do sàjt ìwereimol dr Jean Pierre mit Freid: " Pàppa, as gìbt a néi Auto!"
" Wiaso, sàjsch dü jetza dàs?"
" Aeh, dü sàjsch doch àllawil, wenn die Tànta abkràtzt gìbt's a néier Wàja!"

 

A stràmmer schwizer Sàldàt:

Anno 1940 stehn die eidgenossichen Sàldata à dr Granz, ùn schàuia geja s Elsàss, bareit àlles za opfera fìr die Heimet za verteidiga. Bi Allschwil steht a Sàldat, stràmm, die Flìnt nawa sich, ùn schàuit schàrf ìn dr Sùndgaui. Deno kommt a Hüpmà, tüat na batràchta ùn lob na fìr sini Stràmmheit, Disziplin, ùn fìr siner Müat.
Pleztlig a schreckliger Knàll, ùn dr Hüpmà ìsch verschwùnda, dr Sàldàt steht immer nà,  ar haet kè Spür vo Angscht gazeigt. No a gawìssi Zitt, kommt dr Hüpmà zùrùck, ar ìsch ìn Deckùng gànga gsì. Ar gràtüliart dr Sàldàt, nennt na a Held, a so na Vàterlàndverteidiger . Ùn frojt na wia n'r gamàcht haet fìr nitt üsszarissa, deno sàjt dr Sàldàt: Herr Hüpmà, wenn sìe ìn da Hosa hatta wàs ich, chennta sìe àui nìmm renna!

 

Di Litt sàja ìmmer   

Di Zitta wara schlìmmer

Di Zitta bliwa ìmmer

 Nùr di Litt wara schlìmmer

 ....